Rånsäkerhet

Utbildning

Forskning, medicinsk, militär och polisiär verksamhet visar att personer som förberett sig på traumatiska upplevelser hanterar dessa mycket bättre än de som inte gjort det. Det övergripande målet med utbildningen är därför att förbereda deltagarna inför ett eventuellt rån genom att ge dem adekvata kunskaper och att praktiskt öva dessa under realistiska och ordnade former. Andra målsättningar är att minska de psykologiska efterreaktioner som en sådan händelse kan medföra, minska den fysiska risken för de utsatta samt öka förmågan att mentalt och praktiskt möta en verklig rånsituation.

Rånsimulering

I utbildningen ingår ofta en mycket realistisk rånsimulering. Denna tränar deltagarna i hur de ska agera under och efter ett rån och ger dem möjlighet att lära känna sina egna reaktioner under en pressad och stressad situation. Simuleringen genomförs under helt ordnade former och ger deltagarna en praktisk kännedom om hur ett rån går till, vilket minskar rädslan för det okända och ger dem möjlighet att inse vilka resurser de själva äger trots situationens allvar. Vi har enbart mycket positiva erfarenheter av dessa simuleringar vilket beror på upplägg och genomförande.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande ämnen:

Alla utbildningar skräddarsys till varje kund varför innehållet kan variera något. Utbildningen ges under en heldag i sin fulla omfattning.

Nyttan med utbildningen

Den direkta nyttan med utbildningen visar sig i form av:

Utbildningen som helhet och rånsimuleringen i synnerhet har dessutom visat sig ha en rehabiliterande effekt. Samtliga deltagare som innan utbildningen blivit utsatta för rån har upplevt utbildningen som stärkande.

Resultatgaranti

Vi ger en resultatgaranti på denna utbildning! Garantin innebär att om en deltagare utsätts för rån på sin arbetsplats, efter genomgången heldagsutbildning inklusive simulering, och mår dåligt, ger vi den drabbade krisstöd och eventuell PTSD-behandling i upp till 10 timmar (vilket är den omfattning som vanligen behövs efter ett rån).

De deltagare som utsatts för rån efter att ha genomgått vår utbildning, sedan 1992, har inte mått dåligt, har hjälpt polisen med signalement och spårsäkring och de har t o m kunnat fortsätta sitt arbetspass efter rånet!

Inspelad utbildning

Inspelad utbildning inom Rånsäkerhet

Nu kan du köpa vår inspelade utbildning inom Rånsäkerhet till din arbetsgrupp eller till dig själv.

Smakprov ur Rånsäkerhet - Inspelad utbildning

Rånsäkerhet

inspelat
995 kr /person ex. moms
  •  

Observera att utbildningen är personlig, att priset är per person och att utbildningen och intyget skickas ut till din individuella e-mailadress.

Intresseanmälan