Kognitiv- och beteendeträning - KOBTIVA

Utbildning

innovation

En brottspreventiv och evidensbaserad metod

Vill du veta hur du ska förebygga brott så är våra utbildningar inom detta ämne mycket väl förankrade i både forskning och erfarenhet.

Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, KOBTIVA - Licensutbildning

Det mest brottspreventiva man kan göra är enligt oss att se till att ingen blir kriminell. Detta mål kan man uppnå genom att använda vår brottspreventiva metod – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA, som är en evidensbaserad brottspreventiv metod för personer som arbetar med människor som har eller riskerar att få sociala problem. 

Metoden är utvecklad under 15 års kliniska studier på tre mindre familjeliknande HVB som vi startade för att skapa en fungerande brottspreventiv metod. 

Under dessa år mätte och utvärderade vi alla interventioner, den övergripande strukturen och allt annat arbete som utfördes och 2013 vann vi en internationell kvalitetstävling med metoden. 2014 skrev Hansi Stafbom en bok om KOBTIVA vilken finns att köpa på allmänna bokhandlare och denna hemsida.

Utbildningen till KOBTIVA-tränare ges under 10 heldagar där även Hot- och våldshantering samt Aggression Replacement Training, ART, ingår då både säkerhet och ART är värdefulla verktyg i KOBTIVA-lådan. Utbildningen avslutas med ett omfattande kompetenstest. De som godkänns på testet och har tillräcklig närvaro, blir licensierade KOBTIVA-tränare.

I utbildningen ingår kurslitteratur (Powerpoint boken om KOBTIVA, samt ytterligare ett par böcker), mallar, checklistor, arbetsbeskrivningar etc, allt som du behöver för att kunna arbeta professionellt med KOBTIVA.

Utbildningen är relativt krävande och omfattar självstudier mellan träffarna. Du bör arbeta inom ngn typ av verksamhet, t ex HVB, skola, fritidsgård eller liknande, eller ha egna barn, så att du kan genomföra övningar med barn/ungdomar mellan vissa pass.

Om Du driver en verksamhet, vill börja använda KOBTIVA och utbilda samtlig personal inom metoden – Vänligen begär en specifik offert!

På utbildningen till KOBTIVA-tränare lär du dig att:

Intresseanmälan