PDV-Utbildning

Utbildning

PDV - Pågående Dödligt Våld

Hantera och agera i hotfulla situationer

Sedan 1989 har Säkerhetsakademien genomfört utbildningar inom ”Agerande vid pågående dödligt våld – PDV” där det även ingått praktisk övning/simulering. Det är vår typ av simulering som ger en mental vaccination mot denna typ av traumatisk händelse (Kahneman). Allt material baseras på forskning, rekommendationer och egen praktisk erfarenhet av pågående dödligt våld.

Vi rekommenderar att en utbildning inom agerande vid Pågående Dödligt Våld – PDV ges under en heldag då det, i denna situation, kan vara livsviktigt att de intränade kunskaperna fungerar i verkligheten. För att öka möjligheten att detta ska fungera krävs viss övning och framförallt en bra förberedelse både inför de övningar som sker under utbildningen men även inför en eventuell händelse. Med vårt upplägg, som har omfattande stöd i både forskning och erfarenhet, ökar möjligheten avsevärt. Vid kortare utbildningar ingår vanligtvis inte en fullskalig simulering av en skolattack.

En heldagsutbildning inom Pågående Dödligt Våld – PDV, omfattar:

Utbildningen och övningen är framtagen för att ge personalen ett ökat skydd vid mycket våldsamma situationer som t ex pågående dödligt våld. Vi har sett ett väldigt bra resultat av denna utbildning och deltagarna brukar vara mycket nöjda med utbildningen.

Utbildningen och övningen ges i form av muntlig och skriftlig genomgång och praktisk övning.

Utbildningen och övningen ges och leds av personer som har praktisk erfarenhet av förebyggande arbete och hanterande av pågående dödligt våld, hotfulla och våldsamma situationer under mer än 30 års tid i mängder av olika typer av verksamheter.

Intresseanmälan

Just nu

Vi utökar utbildningssidan

Håll utkik efter höstens nya utbildningar! Diplomerad Operativ Säkerhetschef Skyddsvaktsutbildning Väktarutbildning

Vårens skolsäkerhets-utbildningar

Passa på att boka in vårens skolsäkerhetsutbildningar, just nu till specialpris, kontakta bjorn@ssk.se för att ta del av erbjudandet.

Hansi Stafbom tilldelades, 20240227, stipendium från Läromedelsförfattarna för boken SKOLSÄKERHET. Boken används som kurslitteratur inom högskolor och universitet.