Självskydd, självförsvar och kontrollteknik

Utbildning

Vill du veta HUR du kan försvara dig själv och andra personer som utsätts för olika typer av angrepp så är de tekniker vi utbildar inom enkla att lära sig, lätta att komma ihåg, enkla att utföra, ligger i linje med våra reflexsystem och följer nödvärnsrättens proportionalitetsprincip med automatik. Vi har sedan 1989 utbildat inom vårt eget system för självskydd och självförsvar som vi skapade mellan 1987-1989. Sedan 1999 använder polisen i Sverige denna typ av system för självskydd.

Självskyddssystemet innehåller endast två tekniker (Stopptekniken och Hästbettet) och de fungerar mycket bra i verkliga situationer med våld. Dessutom kan man på ett mycket enkelt sätt anpassa teknikerna så att de går att använda inom alla möjliga typer av verksamheter. Vi har sedan 1989 utbildat personal inom socialtjänsten, sjukvården, skolan, polisen, behandlingshem, myndigheter, företag och organisationer i vårt självskyddssystem och vissa av verksamheterna tvingas i princip använda teknikerna dagligen. En vanlig kommentar från deltagarna är: ”Vad synd att jag inte fick lära mig det här tidigare, då hade jag inte blivit lika illa utsatt.” och en vanlig kommentar från klienter och patienter som angripit våra elever är: ”F-n vad det där gick bra!”. Teknikerna baseras inte på styrka eller smärta även om det självklart kan vara obehagligt att utsättas för dem, det är våldshantering i praktiken i princip alltid, och de syftar självfallet till att skydda alla inblandade parter, både angripare och den som angrips. Vi har många gånger fått en bättre relation till klienten/patienten efter en våldshändelse vilket är ovanligt om man använder traditionella tekniker för självförsvar.

Självskyddet kompletteras vid behov med upp till fyra tekniker för kontroll. Dessa tekniker är de enda tekniker som man (rikspolisstyrelsen) forskat på och studerat och kommit fram till att de ger högsta effekt i kombination med lägsta skaderisk. De är enkla att lära sig och ligger i linje med, och kan kombineras med, vårt system för självskydd och självförsvar. Inte heller dessa tekniker baseras på smärta och de syftar också till att skydda alla inblandade parter. Det är bara poliser och ordningsvakter som måste använda dessa tekniker men vi anser att det är smart att använda tekniker som studerats noga när man ska hålla tag i en annan människa så att risken för skada är så liten som möjligt.

Denna utbildning är endast en halvdag lång och kompletteras ofta med en halvdags teori gällande förebyggande åtgärder etc, se beskrivning av utbildning inom hot och våld.

Vänligen be om särskild offert gällande denna utbildning.

Intresseanmälan