Referenser

och kundcase

över

1

privatpersoner

utbildat över

1

personer

Exempel på kunder under åren

Arlanda Express AB
Svenska Statoil
Statoil DETAB
AB Svensk Pantbelåning
AB För Varubelåning
Stjärnurmakarna
Klockmäster
Falck Security
Företagens Utbildningscentrum
Socialtjänsten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Landsting
Kommuner
Restauranger
Behandlingshem
Skolor
Väktare
Ordningsvakter

Några referenser

Sefina Pantbank

Rånsäkerhetsutbildning

Deltagare på utbildning för Folkuniversitetet i Uppsala

Offsäk

Sefina Pantbank
Sefina Pantbank
Rånsäkerhetsutbildning

55 ordinarie anställda har gått utbildningen och de flesta gav utbildningen 5 av 5 stjärnor

Deltagare på utbildning för Folkuniversitetet i Uppsala

”Jag vill ge en stor eloge till den introduktion vi fick nu, jag lärde mig mer (och nya) värdefulla tankesätt på den stunden än vad jag gjorde under TERMA-utbildningen vid rättspsykiatrin.”

Offsäk
Offsäk

”Hansi är en av landets mest kompetenta konsulter som finns att tillgå inom våld- och hot-området. Hansi har kompetens från att arbeta på olika nivåer i en organisation. Han har arbetat på ledningsnivå med övergripande strategier och med det mer konkreta som handlar vad man gör rent faktiskt när man behöver gå in och bryta eller avleda i en hot- och våldssituation. ”