Agression Replacement Training - A.R.T

Utbildning

ART togs från början fram i USA för att lära gängmedlemmar som inte visste hur man skulle bete sig i det vanliga samhället (de hade vuxit upp och vistats i gängmiljö hela sitt liv) en ökad möjlighet att komma in i det konventionella samhället genom att träna dem i sociala färdigheter (social kompetens, sociala koder och beteendemönster), ilskekontroll (de använde ilska och våld för att få igenom sin vilja vilket inte är acceptabelt i det vanliga samhället) och moraliskt/etiskt resonemang (för att lära dem att tänka som ”vanliga”, lagliga, människor).

Den ART vi utbildar inom har anpassats till svenska förhållanden och utgår från Kognitiv beteendeterapi – KBT vilket innebär att den har ett bra stöd i forskning och empiri. Vi har mycket goda erfarenheter av att arbeta med ART som en del i vår metod ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen – KOBTIVA”.

Deltagarna som går denna utbildning behöver inte ha några speciella förkunskaper men det är positivt om man tycker om att arbeta praktiskt och att leda en grupp.

Utbildningen till ART-tränare har vi genomfört sedan 2005, främst för personal inom olika typer av HVB men också för skolpersonal och fritidspersonal.

Utbildningen ger deltagarna kompetens att arbeta med ART i sin verksamhet för att på så sätt förbättra behandlings-/utbildningsresultatet ytterligare.

Som vi ser det är ART ett av de verktyg man bör ha i sin låda där beteendeanalys, salutogent arbetssätt, taktisk kommunikation, motiverande intervju och annat också bör finnas. ART är med andra ord, enligt oss, ett komplement till övriga verktyg och inte en fullständig behandlingsmetod.

Vår utbildning till ART-tränare ger deltagarna en mycket bra kompetens i att arbeta med ART och deltagarna är vanligtvis mycket nöjda med utbildningen och det de lärt sig.

ART består av tre delar:

Utbildningen innehåller både teori och omfattande praktiska övningar som förbereder deltagarna till att arbeta med ART i praktiken med ungdomar som inte alltid är motiverade till träning.

Under 4 heldagar arbetar vi mellan kl 09.00 – 15.00 och den femte dagen genomförs ett teoretiskt och praktiskt kunskapstest.

För att bli godkänd på testet ska man:

Deltagarna får ett kursintyg som visar att de är diplomerade ART-tränare och äger rätt att arbeta med ART inom den verksamhet de arbetar. Intyget är personligt och ger endast den enskilde deltagaren denna rättighet. Vi ställer mycket höga krav på våra deltagare och det är vår uppgift att se till att deltagarna klarar testen. Om de inte gör det, trots att de uppfyllt övriga krav, får de kompletterande utbildning tills de blir godkända, utan extra kostnad.

Vänligen be om särskild offert gällande denna utbildning.

Intresseanmälan