Hot och våld

Utbildning

Praktisk och teoretisk utbildning

Utbildningen erbjuder vi live på plats med gällande restriktioner för tidpunkten, eller live via Teams/Google meet eller liknande, på det viset kan deltagarna alltid ställa frågor och få svar direkt kring den egna verksamheten.

Vill du veta HUR du ska förebygga, hantera och efterarbeta situationer med inslag av hot och våld så är Säkerhetsakademiens utbildningar konkreta, verklighetsbaserade och riktade. Våra instruktörer har omfattande och mångårig erfarenhet av att arbeta med personsäkerhet och vi ger en nöjd-kund-garanti på alla utbildningar!

Utbildningarna omfattar vanligen en teoretisk del och en praktisk del och de anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Den teoretiska delen innehåller vanligtvis förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riktlinjer, riktade åtgärder), handlingsplaner (riktade åtgärder för att hantera det som kan hända), krispsykologi och enkelt krisstöd (baserat på den senaste traumaforskningen), taktisk kommunikation (en vetenskapligt baserad modell), juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, laga befogenhet etc enligt behov).

Den praktiska delen kan innebära enkelt självskydd (ingen japansk kampsport!!), kontrollteknik (de enda tekniker som man (RPS) forskat på och studerat och som visat sig ge högsta effekt i kombination med lägsta skaderisk) samt olika typer av simuleringar eller situationsspel där vi agerar stökig person och deltagarna får öva sin handlingsplan.

Övningar - Hot och våld, rån samt konflikthantering

Vill du bli duktig på att hantera situationer med inslag av konflikter, hot och våld behöver du ÖVA! Det är dessutom ett bindande krav från arbetsmiljöverket sedan 1993 (AFS 1993:2) och gäller ALLA verksamheter där det riskerar att uppstå situationer med inslag av hot och våld. Från 6 års ålder och uppåt ska elever och arbetstagare involveras i övningarna.

Realistiska övningar och simuleringar

De övningar vi genomför i anslutning till våra utbildningar är verklighetsnära, realistiska, konkreta och innebär att deltagarna får uppleva riskfyllda situationer på ett kontrollerat sätt. Genom att öva på att hantera svåra och/eller farliga situationer får man en mental vaccination mot dessa händelser och de deltagare som efter övningen utsatts för hot, våld, rån eller andra traumatiska händelser har mått betydligt bättre än de som inte övat på detta. De har även ökat sin förmåga att följa den handlingsplan som verksamheten har. Övningarnas upplägg och utförande stöds av den senaste traumaforskningen.

I vissa fall kallas det för att man genomför en simulering men det innebär alltid att vi spelar upp en situation som kan inträffa och sen tränar deltagarna på att agera i situationen och följa den handlingsplan som verksamheten har. Kontakta oss och berätta vad du vill träna på!

Inspelad utbildning

Inspelad utbildning inom hot- och våldshantering i praktiken

Nu kan du köpa vår inspelade utbildning inom Hot- och våldshantering i praktiken till din arbetsgrupp eller till dig själv.

Utbildningen innehåller följande moduler:

Säkerhetsakademien har idag utbildat mer än 300.000 personer inom Hot och våld och denna utbildning ger dig konkreta verktyg som du direkt kan använda i din verksamhet för att förebygga och hantera hotfulla och våldsamma personer och situationer.

Verktygen är generella och fungerar på alla arbetsplatser där det kan inträffa situationer med hot och våld.

Smakprov ur Hot och våld - Inspelad utbildning

Hot och våld

inspelat
995 kr /person ex. moms
  • Detta ingår:
  • Inspelad utbildning med 6 moduler (ca 5 timmars utbildning)
  • Boken ”Hot- och våldshantering i praktiken”, Stafbom 2019 (Columbus förlag), värde 199:-
  • Kompetenstest
  • Kursintyg efter godkänt kompetenstest
  • Råd och stöd via mail i 6 månader efter genomgången utbildning

Observera att utbildningen är personlig, att priset är per person och att utbildningen, kompetenstestet och intyget skickas ut till din individuella e-mailadress.

Webbutbilding

Utbildningen är speciellt lämpad för dig som riskerar att utsättas för hot och våld på jobbet. Denna webbaserade utbildning är indelad i sex moduler med ett antal lektioner i varje modul. Lektionerna är mellan 10 – 20 minuter långa vilket innebär att många väljer att ta en eller ett par lektioner på väg till eller från jobbet eller när man får lite tid över medan många tar hela utbildningen i ett svep. Man har tillgång till utbildningen under tre månader.

Modulerna innehåller:

Smakprov på vår webutbildning inom Hot- och våldshantering på jobbet:

Enligt Arbetsmiljöverkets bindande föreskrift ”Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2” är alla verksamheter som har personal som riskerar att utsättas för situationer med inslag av hot och/eller våld, skyldiga att ge personalen utbildning inom detta ämne och att arbeta förebyggande mot hot och våld. Våra utbildningar (IRL och webutbildningen) uppfyller de höga krav som ni ska ställa på en sådan utbildning.

Den här utbildningen är lämpad för dig som riskerar att utsättas för Hot och/eller våld på jobbet.

Utbildningen är allmänt riktad och passar i princip alla arbetsplatser där det kan uppstå situationer med inslag av hot och våld.

Den uppfyller de krav som arbetsmiljöverket ställer på en utbildning inom Hot och våld enligt, ”AFS 1993:2 – Våld och hot i arbetsmiljön”.

Intresseanmälan