Föräldrautbildning med inriktning Neuropsykiatri och Beteendeproblematik

Utbildning

Denna utbildning är riktad till dig som förälder/föräldrar som har ett barn/ungdom som har diagnosen ADHD och/eller AUTISM.
AUTISM= Autism utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning och
utan samtidig nedsatt språklig förmåga och beteendeproblematik, eller
misstanke om att ungdomen har ADHD och/eller AUTISM (AUTISM enligt
ovan beskrivning eller drag av dessa diagnoser eller någon av
diagnoserna) och har beteendeproblematik i vardagen.

Kursen kommer att till stor del att handla om hur du förebygger, löser och
hanterar konflikter i vardagen men även en del kring
förklaringsmodeller/orsaksfaktorer till diagnoserna och tillkommande
beteendeproblematik.

Kursen leds av Familjebehandlare Martin Rahlèn som har lång erfarenhet
av att jobbat med familjer och barn/ungdomar som har ADHD och/eller
AUTISM och beteendeproblematik både inom Barn o Ungdomspsykiatrin
och numera Säkerhetsakademien.

Exempel på innehåll i utbildningen:

Kommer även som webbutbildning!

Sammanfattning

Kursledare:

Lokal:

Datum:

Martin Rahlèn, Familjebehandlare, Säkerhetsakademien Uppsala

Säkerhetsakademiens egna lokaler, Arrheniusplan 12, Uppsala

För mer info kontakta Martin Rahlén, 072 - 001 20 77 alt martin@ssk.se

Intresseanmälan