Familjearbete

Tjänst

Inom enheten Familjearbete arbetar vi med att:

Coachningen delas in i tre faser:

Coachningen grundar sig på metoderna KBT (Kognitiv Beteendeterapi), MI (Motiverande Samtal), Tydliggörande pedagogik och med inslag av FFT (Funktionell Familjeterapi)

Verktyg som kontinuerligt används i dom olika faserna är:

Intresseanmälan