Cibeka

Kursledarpresentation

Kalle Boman

Jag startade ett företag under tidigt 90-tal som fick namnet IGU. Det betyder individ och grupputveckling. Syftet var att få företagsledningar och personal att jobba mot samma mål.

Det företaget lades på is under tidigt 20-tal. Sen startade jag Cibeka AB. Meningen med det företaget var att utbilda väktare och skyddsvakter till de små bevakningsföretagen som alltid stod i skymundan för de större företagen.

Ledstjärnan var att producera bevakningspersonal som hade en mycket bredare och djupare kompetens än övriga inom branschen. Det var kvalitet och inte kvantitet som var målet. Det lyckades vi mycket bra med.

I Cibekas utbildning ägnade vi oss åt att väcka ALLA sinnen. Det vill säga: Minnas vad du läst. Förstå innebörden och kunna Tillämpa dina färdigheter.

Enligt min uppfattning kan man utbilda på tre nivåer.

  1. Kännedom. ”Man har hört talas om”.

  2. Kunskap. ” Man kan utföra hjälpligt”

  3. Kompetens. ”Man är skicklig på det man gör”

I steg 3 gäller det att utveckla.

  1. Kunskaper

  2. Färdigheter

  3. Attityder.

Allt detta vävs ihop till en kombinerad och flexibel kompetens och det är fortfarande ledstjärnan för företaget. Cibeka har aldrig strävat efter att bli ett stort företag.

Målet har varit att vara underleverantör till andra seriösa utbildningsföretag. Där har det varit lite ”berg och dalbana”. Därför är jag i dag glad för samarbetet med Säkerhetsakademien i Uppsala.

Inom Cibeka hade vi även en kort tid möjligheten att leasa ut mig själv till kunder som behövde säkerhetschef under en kort tid.

Vi kunde också hyra ut mig som operativ chef vid större säkerhetsarrangemang. Även som gruppledare för väktare och skyddsvakter under kortare tider.