Göteborgs-posten: Skolsäkerhet

18 Mars, 2020

Skolsäkerhet- ett ämne som behöver hamna högre upp på agendan.

Trots att Arbetsmiljöverket sedan 1993 ställer krav på att samtliga skolor i Sverige ska tillämpa ett systematiskt säkerhetsarbete så är det relativt få skolor som verkligen arbetar systematiskt och metodiskt med dessa frågor. Samtidigt finns det mycket huvudmän kan göra för att förebygga och hantera brott som begås i skolmiljö.

Se hela artikeln här: https://www.gp.se/skols%C3%A4kerhet-ett-%C3%A4mne-som-beh%C3%B6ver-hamna-h%C3%B6gre-upp-p%C3%A5-agendan-1.25605040