Samarbete med CoSafe

27 Augusti, 2021

CoSafe och Säkerhetsakademien, båda marknadsledande inom sina respektive segment inleder samarbete för att kunna erbjuda kunderna ett ännu bredare utbud inom skolsäkerhet.

SSK Säkerhetsakademien har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbildningar, övningar och konsultuppdrag för företag, offentlig sektor och privatpersoner inom området ”Personlig säkerhet – Hot och våld” och senare även funktionellt pedagogiskt familjearbete, hemmasittarprogram och skyddade boenden.

Inom skolsäkerhet har SSK Säkerhetsakademien t.ex. utbildningar för personal och elever, program för diplomerad skolsäkerhetssamordnare samt fullständiga genomgångar av skolors säkerhet inklusive realistiska övningar.

”Några dagar innan skolattacken i Eslöv träffades jag och Hansi i Uppsala för att diskutera vårt samarbete. Vi har flera gemensamma kunder och har båda märkt av ett ökat intresse för skolsäkerhet. Efter Eslöv har förfrågningarna ökat signifikant. Tillsammans kan vi nu erbjuda ett väldigt kraftfullt paket för skolsäkerhet innehållande gedigen kunskap, marknadsledande digitalt verktyg och realistiska övningar som mentalt förbereder personal inför en PDV incident”, säger Alexis Nicou VD CoSafe.

SSK Säkerhetsakademiens grundare Hansi Stafbom är kritisk till den generellt låga säkerhetsnivån i svenska skolor.

”Skolan är Sveriges mest brottsutsatta arbetsplats. Hur länge ska det få vara så? Alla skolor behöver ha full koll på brottspreventiva åtgärder, agerande i situationer och efterarbete. Vi har, efter mer än 30 års arbete med skolsäkerhet allt material och den kunskap som behövs för att skapa en trygg och säker skola. Nu med CoSafe som digitalt verktyg får skolorna ytterligare ett hjälpmedel för att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats för lärare och elever.”, säger Hansi Stafbom.

Läs mer om CoSafe